CV ketel

De ketel is de kern van de centrale verwarmingsinstallatie. In de ketel wordt de warmte opgewekt die in het hele huis wordt gebruik. Dankzij de ketel kan u de temperatuur in huis goed regelen. Indien u een nieuwe ketel wil, is het belangrijk om elk puntje te onderzoeken. Zo zijn er aantrekkelijke aankoopprijzen maar deze hebben vaak een lag rendement, doordat de door verbranding van gas of olie opgewerkte warmte niet optimaal wordt benut.

Er bestaan heel wat misverstanden in verband met het rendement van cv-ketels. De oorzaak hiervan ligt bij de gasindustrie, ze zijn steeds uitgegaan van de zogenaamde calorische bovenwaarde. Dit is het getal dat aangeeft hoeveel warmte er vrijkomt bij verbranding van 1m³ aardgas. De calorische onderwarde, wat door deskundigen de stookwaarde wordt genoemd, is hetzelfde als de calorische bovenwaarde verminderd met de condensatiewarmte van de in rookgassen aanwezige waterdamp. Bij aardgas is de calorische onderwaarde ongeveer 10% lager dan bij de calorische bovenwaarde.

Op elke plaats in het huis kan je een gasgestookte centrale verwarmingsketel plaatsen. Ze worden meestal op de zolder of in de kelder geplaatst omdat er op de plaats waar hij geïnstalleerd wordt voldoende ventilatie en toevoer van frisse lucht moet zijn. Het voordeel bij het plaatsen van de ketel in de keuken is dat er aan de buitenkant warmte vrijkomt die tot 7% van de opgewekte warmte kan oplopen.
Men mag de ketel niet op de grond plaatsten omdat er dan brandgevaar is. Daarnaast moet de grond goed geïsoleerd zijn zodat er niet teveel warmte kan verloren gaan. Daarom is de beste ondergrond voor een centrale verwarmingskachel beton of metselwerk omdat deze goed brandwerend zijn. Men kan dan een harde isolerende onbrandbare plaat men een dikte van 6 mm onder de ketel leggen. Indien de cv-ketel op een houten vloer wordt geplaatst dan moet op de ondergrond een harde isolerende onbrandbare plaat van 10 mm worden geplaatst met daarop een metalen plaat die minimaal 1mm dik is. Wat je ook kan doen is eerst keramische- of betontegels van minimaal 50 mm plaatsten, nadien de isolerende onbrandbare plaat van 6 mm en daarboven een metalen plaat van 1 mm.