Centrale Verwarming Onderhoud

De centraleverwarmingsketel, de leidingen, de radiatoren en convectoren hebben regelmatig een onderhoud nodig om goed te blijven werken. De meeste hiervan kan u zelf doen. Hier krijgt u een overzicht van de klusjes die moeten gebeuren.

Schoonmaken van radiatoren en convectoren

Na een tijdje kan u op uw radiatoren en convectoren een stoflaagje terug vinden. Vooral de convectoren die in een convectorput zijn ondergebracht brengen veel stof mee. Bij ledenradiatoren kan u het stof gewoon verwijderen met een stofdoek. Er bestaan ook speciale borstels of hulpstukken voor de stofzuiger voor het reinigen van ledenradiatoren. Paneelradiatoren kunnen makkelijk gereinigd worden met een sopje en een doek.

Schoonmaken van luchtverwarmingskanalen

Indien u over een goed aangelegde luchtverwarmingsinstallatie beschikt, zal u weinig last hebben van stofophoping in de luchtkanalen. Dit komt omdat er een stoffilter in is aangebracht die een groot deel van het in de lucht aanwezige stof filtert. Er kan een hoeveelheid stof ophopen als de aftakkingen en bochten in het luchtkanaal niet volgens de voorschriften zijn uitgevoerd. Dit kan tot onnodig energieverlies leiden omdat de doorstroming van warme lucht of van de retourlucht kan belemmerd worden. Het openen van de kanalen is hier de enige goede oplossing om het stof weg te halen. Hiervoor moeten de verbindingen worden losgemaakt en de ophangbanden moeten tijdelijk worden verwijderd. Wanneer het stof zich bevind achter een uitstekend deel van het kanaal, dan kunt u dit deel het best direct verwijderen om herhaling te voorkomen. Ook de uitblaas en de retourroosters moeten regelmatig worden gereinigd. Hiervoor zijn ook speciale borstels verkrijgbaar.

Reinigen van stoffilter

In de meeste luchtverwarmingsketels is een stoffilter opgenomen om te voorkomen dat er stof mee met de warmte de ruimte wordt ingeblazen. Deze kan zonder moeite uit de ketel genomen worden. Hiervoor moet u de ketel eerst uitschakelen zodat de ventilator geen gevaar kan opleveren. De filter kan nadat hij uit de ketel werd genomen, gereinigd worden door hem uit te kloppen of hij kan worden gereinigd met de stofzuiger. De filter moet één maal per jaar in zijn geheel worden vervangen. Wanneer de stoffilter volledig dicht zit, kan de installatie onvoldoende werken en zal u dit extra energie kosten.

Het verhelpen van een lekkage aan de koppeling

Wanneer uw cv-installatie goed geïnstalleerd werd, zult u niet gauw te maken krijgen met lekkages. Wanneer het toch zou voorkomen, kan u dit best zo vlug mogelijk verhelpen. Indien het om een normale koppeling gaat, tussen de radiator en de afsluiter, dan kunt u hem met de pijptang wat vaster aandraaien. Wanneer dit niet lukt, kan u beter de ketel uitschakelen om zo het cv-water af te tappen. Nadien moet u de koppeling losdraaien en de schroefdraad aangebrachte hennep of Teflontape verwijderen. Daarna kan u het draaiende van de fitting goed reinigen. Nadien brengt u een nieuwe laag Teflontape aan op de schroefdraad door dit er enkele keren strak omheen te draaien en draai daarna de koppeling goed vast?