Open haard

Open haarden zijn gezellig en romantisch. Ze worden daarom meestal niet gebruikt als hoofdverwarming. In het voorjaar of het begin van de herfst is een open haard geschikt om voldoende warmte in een kamer te brengen.

Een groot nadeel van een open haard is dat een groot deel van de opgewekte warmte in de buitenlucht verdwijnt via het rookkanaal. Een oplossing hiervoor is dat je een extra luchtkanaal aanbrengt. De warme lucht die in dat luchtkanaal circuleert, kan in andere ruimtes worden geblazen door een aan te brengen pijpsysteem. Dit verdient zeker een overweging om dergelijke voorzieningen aan te brengen.

Een belangrijk puntje in verband met een open haard is de constructie ervan. Hierbij moet gelet worden op een aantal punten:

  • het rookkanaal moet over een minimum lengte van 5 meter beschikken;
  • de verhouding tussen de breedte van de vuuropening (frontopening) van de haard, de afmetingen van de ruimte en de doorsnede van het rookkanaal staan met elkaar in verband. De grote van de openhaard hangt dus af van de grote van de kamer en de grote van de doorsnede van het rookkanaal;
  • het rookkanaal wordt het best aan een binnenmuur geplaatst. Indien dit niet mogelijk is moet de buitenmuur worden geïsoleerd;
  • het rookkanaal moet gladde wanden hebben;
  • wanneer er niet vaak wordt gestookt, kan de stookplaats van een open haard uit harde stenen worden gemetseld. Indien er regelmatig wordt gestookt zullen de wanden moeten worden bekleed met vuurvast materiaal;

Als het rookkanaal aan de eisen voldoet en het mogelijk is een betonnen brandplaat aan te brengen ingeval de vloer van hout is dan is het mogelijk om van elke schoorsteen een open haard te maken. Men gebruikt het beste vuurvaste fabriekselementen, omdat men daar de afmetingen met de mogelijkheden van de bestaande schoorsteen kan in overeenstemming brengen.