Stookoliekachel

De prijzen van stookolie zijn de laatste jaren gestegen, maar men kan hetzelfde zeggen van gas en elektriciteit. Maar toch blijft een stookoliekachel een van de beste soorten kachels.

Olie kachels zijn in staat om genoeg warmte te produceren voor zeer grote oppervlakten. Ze zijn ook heel efficiënt voor kleine oppervlaktes. Ze hebben ook een zeer hoog warmterendement in vergelijking met andere kachels. Het warmterendement van een oliekachel is dan ook 80% tot 85%.

Voordelen:

  • Geen geuren door volledige verbranding
  • Het is veilig (in tegenstelling met gas of propaan)

Nadelen:

  • Schadelijk voor het milieu

Bij sommige kachels heeft men de optie om een ventilator te plaatsen, zo kan men warmte sneller en efficiënter verdelen en in de kamer brengen. Maar deze techniek heeft ook een nadeel, dat koude lucht gaat beginnen circuleren en mengen met de warme lucht. Het beste is dat warmte zich op een natuurlijke manier verdeeld.

Zoals bij alle soorten kachels is het zeer belangrijk dat de stookoliekachel een goede verluchting krijgt. Het is ten strengste afgeraden om papier of hout in u stookoliekachel te verbranden. Dit kan ernstige schade aan uw kachel toebrengen.

Sommige kachels kunnen ook vriendelijker zijn voor het milieu, door in plaatst van stookolie kerosine te verbranden. Nadelig hierbij is dat kerosine veel duurder is dan stookolie. Er zijn ook kachels die met Bio-diesel gestookt worden.

Er moet regelmatig gecontroleerd worden in de kachel en de schoorsteen op rootvormig. Als dit vastgesteld wordt dan raadpleegt u best een vakman. Deuren van de kachel moeten ook onderhouden worden en nagekeken worden of de isolatie nog in goede staat is. Kijk ook regelmatig of er lekkage is bij de leidingen. Dit kan je vaak makkelijk vaststellen door aandachtig naar de grond te kijken onder de tank.

Heel belangrijk is dat als de kachel uitstaat, u moet wachten tot alles terug afgekoeld is. Indien u dit niet doet kan het heel gevaarlijk zijn en door technische redenen kan er explosie gevaar ontstaan.