Verwarming Defect

Laat je cv installatie ieder jaar door een erkend installateur reinigen en controleren. Daarmee voorkom je onverwachtse problemen en onnodige reparatiekosten. Soms kun je zelf wat aan de kleine klachten van een defecte verwarming doen. Als het grote klachten betreft, is het zinvol er een installateur of servicemonteur bij te halen.

Als je de installatie vaak moet bijvullen, zou er sprake kunnen zijn van een lekkage. Dit is een klus voor de installateur.

Is de waakvlam van de ketel uit, dan kan dat komen omdat er geen gasdruk is. Open in dat geval de gaskraan. Blijft de waakvlam uitgaan, dan kan de waakvlambrander zijn verstopt of het thermokoppel is defect. Hier kan beter een installateur naar kijken.

Maakt de verwarming veel lawaai en/of komt er veel geluid uit de leidingen? Dan kan het zijn dat er te weinig lucht in de installatie zit of te weinig water in de centrale verwarming. Je lost het op met ontluchten. Vul water bij en ontlucht nog eens. Het is verstandig om ieder jaar voor het stookseizoen de radiatoren te ontluchten, zeker als er een vorstperiode aanbreekt. Als je een jaarlijkse controle uitvoert, kun je eventuele problemen (en dure reparaties) voorblijven.

Als de ketel niet aan wil slaan, kan de kamerthermostaat te laag staan, of de waterdruk is te laag, of de waakvlam is uit. Het kan ook zijn dat de hoofdzekering is doorgeslagen.

Als je wel warm water kunt aftappen, maar de verwarming wordt niet warm, kan het om een lekke warmwaterkraan gaan. Soms volstaat het vervangen van het kraanleertje. Een lekkende radiatorkraan kan verholpen worden door de pakkingsmoer vaster aan te draaien of de pakkingsring te vervangen.