Verwarming Plaatsen

Het plaatsen van een verwarmingsinstallatie kan, afhankelijk van welke verwarmingsvorm je kiest, door een professionele, opgeleide vakman gebeuren of ook zelf. Centrale verwarming kan men bijvoorbeeld volledig zelf plaatsen. Men dient hiervoor echter wel over de nodige en juiste materialen te beschikken zoals bijvoorbeeld een leidingtang, inbussleutel(s), draadstuk(ken), … Voor de plaatsing van centrale verwarming heb je in de eerste plaats de centrale verwarmingsketel nodig. Daarnaast heb je een tweede belangrijke item dat nodig is bij centrale verwarming, namelijk de radiatoren. Voor de radiatoren heb je ook thermostaat knoppen en radiatorafsluitingen nodig. Wat logisch gezien onontbeerlijk is, zijn de leidingen. Hierin word een essentieel verschil gemaakt wat betreft leidingen bestemd voor aan- en afvoer. De leidingen die bestemd zijn voor aanvoer zijn rood van kleur. Degene die gebruikt worden voor afvoer hebben een blauwe kleur. De rode buizen worden steeds aan de binnenkant gemonteerd, de blauwe aan de buitenkant.

Om de radiators te bevestigen aan de muur gebruikt men radiatorbeugels. Deze dienen perfect waterpas te hangen, anders hangt de radiator immers scheef en draagt de ene radiatorbeugel meer gewicht dan de andere. Vervolgens kan men dan beginnen met het uitslijpen van het gedeelte van de muur waarachter de leidingen moeten komen. Dit gebeurt in enkele korte, eenvoudige stappen. Eerst wordt de uit te slijpen oppervlakte afgebakend. Nu kan men eerst de grenzen van het afgebakende deel uitslijpen. Hierna slijpt men overlangs het uit te slijpen oppervlak enkele malen heen en weer. Nu kan men makkelijk met een boorhamer het stuk muur uitkappen. Men kan nu de schroef over de leiding heen schuiven en vervolgens kan men de leiding in het uitgekapte stuk muur inwerken om daarna het uitgeslepen gat terug te dichten. Eenmaal deze stap is gebeurd kan men de thermostaatknop op de radiator aansluiten. In principe kan men nu de radiator in gebruik nemen. Uiteraard moet men wel eerst zorgen dat de water toevoer geopend is.