Verwarming Vervangen

Verwarmingsinstallaties kan je om verschillende redenen vervangen, onder andere omwille van ouderdom, mankementen die bij herstelling duurder zijn dan wanneer men een nieuwe installatie aanschaft, slijtage, overschakeling op een andere energiebron, … Er wordt nu een opsomming gegeven van enkele redenen om een verwarmingsketel te vervangen. Het vervangen van een verwarmingsketel gebeurt het beste net voor de winterperiode.

Een eerste reden om over te gaan tot de vervanging kan zijn om de energiefactuur te verlagen. Men neemt aan dat men een maximum van 35 % kan besparen op de energiefactuur. De vervanging gebeurt als volgt: de oude verwarmingsketel wordt vervangen door een nieuwe condensatieketel. De besparing komt voort uit een hoger rendement wat meteen ook een zuiniger verbruik met zich meebrengt. Het hogere rendement van verwarmings- en condensatieketels is geëvolueerd door de jaren heen. De oudste generatie van de verwarmingsketels zoals wij ze kennen heeft slechts een rendement van 88 %, dit wordt gezien als relatief laag gezien het rendementspercentage van de huidige installaties. Zoals voor velen bekend is er in de jaren ’80 een energiecrisis geweest. Na deze crisis installeerde men verwarmingsketels die een rendement haalden dat al 92 % bedroeg. De huidige generatie van condensatieketels haalt een rendement van maar liefst 109 %. Het functioneren van deze ketels is gebaseerd op het principe van condensatie. Bij dit soort ketels wordt de warmte die in de rookgassen aanwezig is gerecupereerd. Bij de oudere verwarmingsketels gebeurt dit niet en gaat de warmte dus verloren. De gerecupereerd warmte uit de rookgassen maakt dat het rendement hoger ligt. Een derde reden kan zijn dat men een meer milieuvriendelijke installatie wil aanschaffen. De oudere installaties zijn gemaakt in een periode waarin men zich nog niet in die mate bewust was van de vervuilende effecten van sommige installaties dan dat men dat nu wel is. Een interessant detail wat betreft condensatieketels is dat men deze makkelijk kan combineren met een systeem dat werkt op zonne-energie. Door deze combinatie komt men aan nog een besparing van 60 % voor de warmwaterproductie.