Verwarming Prijzen

De keuze van een verwarmingsinstallatie is volledig vrij. Voor de keuze van een installatie dient men echter wel rekening te houden met een aantal factoren. Hierna wordt een korte opsomming gegeven van enkele factoren die moeten worden bekeken bij het zoeken naar een geschikte verwarmingsinstallatie.

Als eerste beïnvloedende factor hebben we de (warmte)verliezen. Men adviseert om eerst – indien deze er zouden zijn – de problemen met de warmteverliezen op te lossen. Hiervoor dient men in de eerste plaats na te gaan of de woning voldoende is geïsoleerd. Vervolgens onderzoekt men of er koudebruggen en/of kieren in de woning aanwezig zijn. Door de opgesomde verliesvormen kan tamelijk wat geleverde warmte ontsnappen, daarom dient men deze problemen eerst weg te werken alvorens men overgaat tot de aankoop van een nieuwe verwarmingsketel. Wanneer er minder warmteverlies is, kan het ook mogelijk zijn dat er een minder grote ketel nodig is. Dit kan dan weer kostenbesparend werken op lange termijn.

Ten tweede dient men ook rekening te houden met de opbouw van de woning. Hierin onderscheiden we twee mogelijkheden. Uiteraard is een soort combinatie van beide hierna genoemde mogelijkheden ook mogelijk. Wanneer het huis voor het merendeel is opgedeeld in grote kamers, is een van de meest voor de handliggende oplossingen om in elke kamer plaatselijke verwarming te installeren. Echter wanneer het huis eerde is opgedeeld in meerdere kleine vertrekken is centrale verwarming de meest voor de hand liggende oplossing.

Ten derde dient men ook het zogenaamde “leefpatroon” in acht te nemen. Hierbij maakt het een verschil of de bewoners thuis- of kantoorwerk doen. In een woonst van thuiswerkers zal de temperatuur tamelijk constant blijven gedurende de ganse dag. In zo een geval is het aangewezen om een systeem uit te zoeken dat draait op lagere temperaturen. Een voorbeeld hiervan is vloerverwarming. Een systeem als dat van vloerverwarming verbruikt weinig energie. Een nadeel aan zulke systemen is dat deze niet geschikt zijn om een relatief koude omgeving in een korte tijdspanne op te warmen.