Verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage is een tegemoetkoming van het Sociaal Verwarmingsfonds vzw voor de kosten van huisbrandolie, bedoeld voor Belgische huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor is per 1 januari 2009 een aangepaste regelgeving ingevoerd op initiatief van de overheid , de OCMW’s en de petroleumsector.

Voor de tegemoetkoming komen in aanmerking:

  • Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (de vroegere WIGW’s) met een maximaal jaarlijks bruto inkomen van 14.887,95 euro, verhoogd met 2756,15 euro per persoon.
  • Personen met een laag inkomen van maximaal jaarlijks bruto 14.887,95 euro, verhoogd met 2756,15 euro per persoon.
  • Personen die wegens schulden geholpen worden met schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling, die niet hun rekening voor de verwarming kunnen betalen.

De verwarmingstoelage wordt verstrekt voor huisbrandolie (ook stookolie of mazout genoemd), besteld in grote hoeveelheid voor het vullen van een brandstoftank, huisbrandolie in kleine jerrycans van 5 of 10 liter voor petroleumkachels, lamppetroleum en propaangas om een progaangastank te vullen. De verwarmingstoelage kent een maximum voor 1500 liter brandstof.

De hoogte van de tegemoetkoming schommelt tussen de 14 en 20 cent per liter. Dit hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe het behoort. Er geldt een maximum van 300 euro per huishouden en betreft uitsluitend de levering van brandstof tussen 1 januari en 31 december 2009.

De verwarmingstoelage moet binnen 60 dagen na levering van de brandstof worden aangevraagd bij het OCMW van de gemeente van uw woonplaats worden aangevraagd.