Stadsverwarming

Dit systeem wordt nog niet zo veel gebruikt, maar het komt toch wel steeds vaker voor. Een elektriciteitscentrale produceert warmte, de warmte dat niet meer gebruikt wordt, wordt via een ondergronds leidingennetwerk naar huizen of gebouwen getransporteerd. De speciale cv-ketel wordt dus niet verwarmd door gas of olie, maar door de warmte die afgestaan wordt door de stadsverwarmingsinstallatie. Dus bij deze spreekt men ook niet van een cv-ketel, maar wel van een warmtewisselaar.

Voordelen:

  • warmte die anders verloren gaat, wordt toch nuttig gebruikt
  • mileuvriendelijk
  • veilig

Nadelen:

  • prijzen zijn niet altijd lager dan wanneer u zicht verwarmt met een gas- of oliestookketel
  • vaste aanbieder; er is geen concurrentie tussen de aanbieders. Zo ontstaat er een monopolie
  • een storing in het systeem kan gevolgen hebben voor de consumenten die aangesloten zijn bij de stadsverwarming

Werking van de stadsverwarmingsketel

Strikt genomen is de stadsverwarmingsketel geen echte cv-verwarmingsketel, maar een warmtewisselaar. Distributie van warmte wordt gedaan door een elektriciteitscentrale die warmte transporteert door de leidingen die zijn aangesloten op de stadsverwarmingwarmtewisselaar. Het centrale-verwarmingswater komt ook door deze warmtewisselaar, neemt de warmte over van de stadsverwarming en voert deze naar de radiatoren, convectoren of de vloerverwarming. Indien er behoefte is voor het toevoeren van warm cv-water, kan men door middel van een klep en de kamerthermostaat het stadswerwarmingswater in de warmtewisselaar toelaten.
In tegenstelling met centrale-verwarmingsketels is er geen brander in de stadsverwarmingsketel. Men kan ook een tapwaterspiraal koppelen of een warmwaterboiler installeren aan een stadsverwarmingsketel.